בכ ' " : . מוהשומנש 4 % יו אוו צּ -"%ף. * | \ לע] ‏ ), - / כ 4 , .4 1 14| 1 וש .+ | . ! ! | | 4]. 1 ואו - - ו : ---

, /] ה-- 4

ה ריר הוור בבידור ב'ת' ממוחועת וו בו

מנטיר אמריקאי מלורי

מערכת הסאטורן כוללת הסבה לחודית לשימוש

בלל משחקם יז יי בכל סוגל : מראס לשימוע בכל טונ צשש -

חדש לסאטוון ‏ - ה ,3080710 | , פד גאט הל .. | מדסוו מא :

מו ב מאלופא. |

דילי

3 להפאסא ‏ זגדתסא 5 גנ גפא , מומתדאת אקפק 0 0 --

[ב/ +. ה

חדש : | כוו. ו - :

ו ו 0 הדש ל-320 -- ככ את

חדש לפי ,1 שפחת תו סשתתי זא כ)אז צ,זץ סעעמעא הסק %- 5% 56

ידיות מעוחק לניי .טי. תוא

0 1165 | מו

ו'נסיס ר 2 ענור צרווזה. 00 - - 05 785 יי = ש << ג - כ%()

מדורים קבועים |

9%]| פריקים חדשות " . בשעד:. מ ותקנ וע: - הוליווד בבי כל אחד בודק את הגללישלו בצורה אחרת. / 2 0 2-45 בפוסטו למשל, אומרים ששנח אחת של כלב זהה ה וח ג 611: לשבע שנות אדם. וכמה שוות שלוש שנים + א810\ שאז 00157 תטד טול כריק' בישיראל? טוב, אז חלק מכם | + 58 א0%ק ד1ז-5 אסק 2, יגידו, שזה שווח למשהו כמו 1095 ימים,. 0 3. ש לאחרים זה 36 חודשיים או 36 גיליונות * 0085 4. ולכמה מכם"זה אומר עוד הרבה דברים. | ו למשל, הרחבת האופקים והידיעות וא צם 800 תצד פ. ' [4" בנושיאים שונים, אבל בעיקר במחשבים, * 2.11 ו 6. 1 א | מסופי המשחק ובמשחקים עצמם. + 9 61 צ6מקצו 2 7. אפ 63 ד מה אומרות השלוש שנים האלו לגבי? 0. הספריה / / 0. זז ו זי קודם כל הרבה מאוד עבודה. כל-גיליון של 0[ -. : פריק הוא "נסיך". אני מנסה לדחוס לתוכו פריקשטיין הצעלר 2 | | אזון ה ו כמה שיותר דברים מעניינים. לא למרות 00 א "...| > א סתם קממט, לא למלא את התוש ור כ כ -]] ו בשטויות וַהעיקר : - להשת. הכי אוביקטיו שש 09

0 14% 01

ולמרות ואת ביטראל. = - > . 0 ל אז גם החודט, כמו בלח חוד את תא

4 - 0 | "כ/,] | [ / ו !| . : . | 19 צהנזק . מו עת מוְבְחרִיס בע"מ ולותות: שער דיגיטל גרפיקס 5 קז . עורך ראשי: רמי שיר כתובת המערכת: עקיבא איגר 8, תל- * א ל משנה: צביה שיר אביב "יש מקצוע?: עופר אלוני המען למכתבים: ת"ד 28110 משתתפים קבועים: גיל גבעונ;, תל-אביב 61280 : עמות זחה) לולך לב, רן פילוסוף, אבי = מחלקת מודעזת: טל. 03-373635 | פישימ + מארק. | מחלקת מנזיים: טל 03-374267/8 . ה אמיר, אפי, | פקס: 03-5373906 | = אפרת, בנץ, גיצי ע וגו + סטאר דפוס: אופסט "אצבעוני' ", = 5%4, עומר, צחי 4 7 הפצה לחנויות; 'גף". טל. 03-377056 + כ "קר 0 דמי מנוי לשנת:'-.168 ש"ח כולל | ד שי | רמו דהואה ומע" מבצעים. מינחדים ּ | + כל הזכויות שמורות | א המערכת לא אחראית לתוכן המודעות. 7 | 4 "כמ מחירי המוצרים, אספקתט ושלמותם <- 08 ים בע! באחריות המפרסמים בלבד -‏ | ו' .4

כר'ק - שנה ג' *יגלינן, 6 * רוקטובה-995! 5 19% - .

כעויו יו לעמו

-

במ [ ו [1 ו 0 חדשות * חדשות * חדשות 1 * חדשות * חדשות * חדשות

י הדש ו -. 1 וו חדשות י חדשות * חדשות * חדשות : וא\ו וו |

. חדשות * חדשות . חדשות * חדשות | שות וא ו הו " שן

חדשון חדשות | וו ו / חז

| /1- . שו

נוספת ומרתקת לסאטורן - מעין מודם, המאפשר

זה על הרחבה ה ו יאפשר לנצל את שירותי

| תּ ש" ברשת האינטרנט. המכשיר החדש הדואך | זהירות - הד ל ובעיקר - משחקי רשת. המחיר של הצעצוע, בחו"ל, כ-1500 ש"ח | פנטיום / | מזויף ד | אם רכשתם לאחרונה | 271 | , מחשב פנטיום 90 או | | 0 כדאי מאוד 2]

טתבדק לא מזויף!י מסתבר, | ו = 5 לא 2 תעשית ‏ | . בכל מחשב שני בישראל יש כונן

תואמי מחשב, אלא מאפיה של זיופים | 16] תקליטור כלשהו. אבל לאחרונה | מתוחכמים מאוד אז אם קניתם ₪8]] החלה תנופה חדשה בכטון - כונן ן פנטיום 100 והביצועים לא בדיוק | ₪₪4] תקליטור מקליטים. | המחר של

מרשימים, מומלץ לכם לבדוק את ₪] כוננים אלו צונח בהתמדה. אגב. / המעבך. הבדיקה ניתנת בחינם על 88]] מחירו של תקליטור בודד להקלטה

ידי חברת "מעתק". 8 עולה כ-30 ש"ח ומחיר הכונן ביץן

6000 ל-10,000 ש"ח, תלוי במהירות ארגון חברי אינטרנט של] (כפולה | או מרובעת) ובמספר

כן, יש דבר כזה בארץ. את האירגון הפורמטים שהוא מכיר.

הקימה איל"א, שהיא האיגוד הישראלי לאינפורמציה. מה יעשה האיגוד הזה? זו כבר שאלה טובה, בינתיים הוא מבטיח להשתדל להשיג הוזלות בהתקשרות לאינטרנט.

ג''הגה ב-₪ ₪4 חברת היטאצ'י פיתחה לאחרונה שבב של זיכרון פנימי (1א1א51) בנפח אגדי של 1 ג'יגהבייט! זה בערך פי 250 מהזיכרון הפנימי הממוצע במחשבים כיום. השבב אינו יותר גדול מאלו הקיימים. טרם נקבע לו מחיר, אבל הוא יגרום למהפכה משמעותית למדי בשוק המולטימדיה.

מתוק באינטרנט

באינטרנט, כידוע, יש הכל. עכשיו אפשר להזמין, דרך האינטרנט, אפילו חבילות שי, של שוקולדים וממתקים אחרים, מבית חברת "עלית". מאחורי היוזמה עומדת "עלית" ו17א18 ישראל. הכתובת: [011)6.00.1. עאוטראו/ / :₪111

חלל עמוק 9

סוף סוף הגיעה לארץ סידרת ההמשך

.4

-

- -

לרובכם יש מודם 4.400 לחלק מכם יש מודם מהיר "תה 0 אבל כבר עכשש נקבע תקן המהירות הבא: 336. שת' חברות אמריקאיות כבר הודיעו על התחלת מכירתם של מודמיס במהירות. זו. אגב, בשוק מודמים תעשייתיים מהירים עוד להם רחוק מאוד מ-400-300 ש"ח..

. 4

2 4 . - 1 -

יותר, אבל המחיר ש

יש לכם מחשב 386

חשבתט לה ו כדאי לכ לחכ ל ו חליף אותו לפנטיום (580) ועוד לא כל --.

ל-"מסע בין-כוכבים". סידרת הטלויזיה

הזו אינה לוקחת אתכם לעולמות

חדשים, אלא מתמקדת בתחנת-חלל.

משחקי טלויזיה, על-פי הסידרה, יצאו כבר מזמן לסגה ונינטנדו.

ו | ו | חדשות *

| | הדשו וו \|04/

ו וו |

הדשות הדשוה + 9

חדשות ' חדשות * חדשות '

חדשות '

י חדשות י

ר עוד קצת כי מעבדי ה-686 עומדים לצאת בקרוב הפנימיות שלהט יוזל המעבדים האחרים, כלומר ה-486 וה-586 עם כ? אחוזים יותר מז . באופן משמעותי. מעבדי ה-686 אמורים להיות מה" א את כל עוצמת - ו כפי שאנו מכירים את יצרניות ה בר מת | י שני מהלכים קדימה. = החדשים. וכפי שאנו מכירים את אינטל, היא כבר מתל - .| -

פרושו של דבר, שכל

ת ה 6 ואת ה-8867'

חדשות * חדשות י חדשות * 4 ו

* חדשות * דשות ' 2 חדשות .

חדשות

9% י

רשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * ד

זרשות י חד

ג ו 1 + חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות י הדשות * חדשות * חדשות * חדשוו 1 י חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות י חדשות * חדשות י* חדשות * חדשות * שור שות * חדשור דשות * חדשות ז ה * חדשות * חדשות * חדשות י חדשות * חדשות * חדש

4 נעשומח החתחול של אמי ה . פריקים רבים הפכו לפריקים 0 1 המחשבים המעולים של אמיגה. |₪8% מחשבים אלו תפקדו בבתים. רבים,: % יותר כמסופי משחק מאשר מחשו | | 4 התהילה של אמיגה ירדה . - השנים. לפני כשנה, הסניף המאריקאל > נמאס לכם לשחק מול המסך הקטן של | ₪8 של אמיגה הגיע לסף פשיטת רגל. ג | הפי.סי.? רוצים לראות את המשחקים על |[ ₪8 הסניף באנגליה לא הגג יותר מדי | מסך גדול כמו במסופי הטלויזיה? אז | 8086 והנה, שמועה מפתיעה גונבה למערכת: 0 מסתבר שזה בהחלט אפשרי על ידי |( אמיגה עומדת להוציא לשוק גירסה = מתאם פשוט ו... לא זולי (כאלף ש"ח בחו"ל). מצד שני, זה הרבה יותר זול מרכישת משופרת של המחשב המצליתח. שלה. | מסך פי.סי. בגודל 21 אינץ" 0. האם המחשב הותיק יבצע את = 8 הפעלולים כמו המתחרים הצע רים = בשוק? נחיה ונראה בכל מקרה, ' 8 בארץ לאמיגה מעולם לא היתה עדנה. =

י = 0 1

0 0% בו

הל משחקל. איכות ישנים מו | ו ושיווקום ב . ל

1 ואחרים. המשחקים *זהו בעזרה 0" %] = מיוחדת בצבע לבן. ו יריו )]

אחרי הוגו ואחרי דוב'לה מגיע לערוי הילדים משחק טלויזיה אינטר

+ נמסף - ?7 שמה ג תצטרכו להתמודד נגד ילדים 1 דרך הטלפון שבבית. בשלב הנוכת המשחק ישודר רק למנויי הכבלים של ל חברת "תבל". -%

0 שש אטלנטה 2066 4 22 - די = | 4 \ 3 . - , ָ

ענק האלקטרוניקה והמחשבים האיטלקי, חברת אוליבטי, עומדת לצאת עם | "מפלצת" חדשה. תציצו בתמונה ותשאלו: מה זה? זה נראה כמו הכלאה של מערכת , סטריאו עס המקלדת רומזת... כן, אם מחשב. שימו לב לרמקולים שבפאנל הקדמי,

לשעון ולכל הכפתורים המשונים. גם במקלדת יש כדור-עקיבה במקום עכבר. % בהחלט נראה מעניין. נחכה ונראה מה זה יהיה באמת.. * ד ות ןווי 1

באינטרנט. נא לרשו שות /שזזס. טוק וחץ01. 7 - מלבד האתר באל

עוד מוצר מוזר, שמצאנו למענכם

בלבד זהו | דיסקמן, כלומר מידע על האולי רזרדוו ו 2 תקליטור-מוסיקה נייד, שמסוגל 1 הספורטי השונ

לטלויזיה ולהריץ תקליטורי וידאו ותקליטורים של סידי. יש לו גם יציאת מיו? והוא תומך בתקן המולטימדיה 2--%]וא

מענין, לאי

הר . %7. ע- .יו . . . ב ּ ו לוח ה\ . : ו על | בתי הו

הרבה ו

ודשות + חדשות י חדשות * חדשות * חדשות * חדשות * חדשות י חדשות י חדשות * חדשות * חדשות * חדשות י' ה י חדשוו

ו ו 111 ה

1 4

ו

| שו / תם שיד הו . מאת: מארק רוזנמן

למה כל כך ביוקר? האם חשבתם פעם, למה מחשב מחשב כל כך יקר? בעצם אני בטוח שחשבתם על זה, כי זה מעסיק אתכם כל הזמן (לפחות לפי עדותו של פריקשטיין הצעיר). רק כדי שיהיה לכם מושג - שיכפול של תקליטור, שמכיל למעלה מחצי ג'יגהבייט של מידע ומשחקים, עולה כשלושה שקלים בלבד. המשחק שעל תקליטור עולה לפעמים מאה, מאתיים וגם שלוש מאות ש"ח. לפעמים, גם ההנחות ב"פריקמרקט" לא יורדות כל כך נמוך. התשובה מאוד פשוטה. שכפול התקליטור זול, הפקת המשחק יקרה. למשל, אם הפקת משחק עולה מיליון דולר, ואת המשחק ימכרו רק במאה אלף עותקים, אז העלות הבסיסית של המשחק היא כבר 10 דולר ליחידה. תוסיפו את עלות השכפול ובאופן אוטומטי תעלו ל-ע דולר לכל עותק של משחק. החשבון הזה עדיין רק בהתחלה. ראשית, כדי למכור מאה אלף יחידות צריך לשכפל כמעט כפול. אחרי השכפול, גם למי שהשקיע מיליון דולר - מגיע להרוויח. מי שהשקיע כל כך הרבה כסף וסיכן מיליון דולר, רוצה להרוויח לפחות עוד מיליון אחד! כבר הגענו בערך לסכום של 25 דולר, שהם כ-75 ש"ח. עכשיו הגיע תורם של המפיצים, היבואנים ובעלי החנויות להרוויח. התוצאה: משחק ששיכפולו עולה רק דולר אחד (3 שקלים), מגיע למדף כאשר מחירו לפחות 120 ש"ח (40 דולר)'! השקעה של מיליון דולר כבר מזמן לא מרשימה את שוק משחקי המחשב. מצד שני, משחקים טובים נמכרים ביותר מאשר מאה אלף עותקים. אז גם אם התרגיל החשבוני שעשינו לא הכי מדויק. עדיין מחירי המשחקים נעים סביב ה-300-200 שקלים.

ההשקעות החמות של השוקו

] חברת 2 אאא שאחראית למשחק 1, "מבזבזת" בימים אלה קרוב לשלושה מיליון דולר על משחק קולנועי חדש בשם אשקיוק (המרטש). לאן הולך כל הכסף? מאוד מאוד פשוט חברת 2 ₪א%/1 מעסיקה שחקני קולנוע ידועים. שדורשים שכר הולם לצידם פועלים במאים, צלמים, מאפרים. תפאורנים. לתוך | תקליטור המשחק נדחסות מאות שעות של צילומים, לאחר שעברו עריכה, ריטוש, ליטוש ועוד

בר"הזהץייר אי ודצ רעשה ההווופק'ח | הובכוה, ראט ראט, להברוה הבקה וני

" ו

ודי

בר 5

| --

בר - וו 1 - ו

%א,

4 הסאה 60 6אוצץ - שיאים חדשיםו |

ן | 1 7 | - . 57-41 . * = ן ו | | -- - 8 =

שבר את השיא, כאשר הושקעו בו כ-3.5 מיליון דולר. מי שזוכר את הכתבה עליו בפריק, ודאי זוכר שגם בה ערכנו תרגילים 0 חשבוניים, שמדדו כמה מאות אלפי עותקים צריכה א9161 | | למכור, כדי להצדיק את ההשקעה. ככל הנראה, ש-א08101 לא 5% צּ הפסידה כי בימים אלו היא מפזרת למעלה מעשרה מיליון דולו =] על הפרק הרביעי של אחת הקלאסיקות בתולדות משחקי בח המחשב. א0₪161 לא היססה לצלם את המשחק במצלמות "-

קולנוע, באתר הוליוודי של ממש, עם מירב השחקנים של הפרק ו

הקודם. א עלילת המשחק, אם אתם כבר מתים מסקרנות: כריס בלייר פרש לפנסיה. הוא התעייף מהקרבות נגד קילארטי. הבעיה, שלפדרצ'ה לדיין אין שקט. כריס בלייר נקרא לעזור. בקיצור, המשחל | | )] ממשיך כרגיל ולפי מיטב המסורת. לא |+:-] לטעת מחלקת יחסי הציבור של א0₪161 המשחק הוה הי 7 || ימוי הוליווד - הוא הוא הוליווד בכבודה ובמלוא הדרה

0 אם אתם רוצים להיווכח במו עיניכם, תצטרכו אופק ממש עוד קצת - עד השמיני בדצמבר - היוס בו המשחק יצא לשוק העולמי. 6

ב הקוון שלן נ-

סד <ווצי תקטוב - מיסודן של ישראכרט, תדיראן, ומסכי-והב >

וכזת הטיוותיפ המקוונים המונבילה ביצואל: 43-4199916 |

יי םהש וח 1

בגיליונות האחרונים, הסברנו לכם המון דברים על משחקי ותוכנות ה-שחג ששחה ר5. מה זה? איך מזמינים מחו"ל? ההבדלים בין סוגים שונים של תוכנות ציבוריות ועוד. הפעם החלטנו להתמקד סתם במשחקים..

אסופ5הצא! דפוח סא ה ד

דום דום דום.. המשחק הזה משגע לא רק אתכם הפריקים, אלא 1 גם את כל יצרניות המשחקים. כל חברה שקצת מכבדת את עצמה ממהרת להוציא משהו דומה, שנראה כמו, שתואם את דום. זה כולל יצרניות גדולות כמו לוקאס ארטס (0₪06₪5- 488) ונגמר בחברות קטנות ואלמוניות. פלישת הטרוריסטים כמובן עונה להגדרות הנ"ל: חברה אלמונית, שמנסה את מזלה עם "תואם דום". עלילת המשחק היא רק מסווה בינוני לצורך ולדחף שלנו לחסל ולירות בכל דבר שזז. ומשחק אינו גרוע, אבל עדיין אינו מתעלה לרמה של דום. ליתר דיוק, הוא יזכיר לרבים מכם, לפחות באיכות הגרפית, את האבא של דום... הטירה הנאצית, כ3 אז₪ ד5א5ת.01/ו. בכל מקרה, למי שחייב, ולא מסתפק באינסוף שלבי ה-ת חג אשת 518 שיוצאים לדום ומפוצצים כל ₪85 מצוי, המשחק הזה הוא בהחלט תחליף או תוספת לא רעה.

שוס קשר להגיון, מחשבה או משהו שיש בו סיפוק אינטלקטואלי. לכן, הדחף להימורים נראה לי טיפשי למדי. כל זה נכון, כאשר ההימור "חוקי", בלי כל מיני רמאויות קטנות. במציאות, ההימורים תמיד נראים לי לא הגונים. במשחקי מחשב, למשל, נדמה לי שהמחשב בוחר את הקלפים בצורה לא אקראית. נכון, לפמכים הוא נותן לנו לנצח, אבל בסיכום, כמו בכל קאזעו - אנחנו המפסידים.

טוב, למה המאמר החינוכי הזה נגד הימורים? שאלתם כבר והתעצבנם עלי? זה בטח לא בגלל שאני כזה צדיק כגדול. זה בעיקר בגלל שהתעצבני על המשחק הזה, שמלבד קצת גרפיקה וצליל, אין בו שום דבר מיוחד. מתכנת ויוצר המשחק, עוד טרח להתפאר, שהוא ביזבז את מחצית חייו בבתי הקאזינו בלאס" , וגאס. אבל כל זה, כולל האווירה, לא מורגשיים במשחק עצמו: בקיצור, המשחק כולל 3 סגנונות פוקר + 3 נוספים כאשר רוכשים את הגירסה המלאה. לי אישית, זה נראה כהימור מאוד לא טוב. אם בא לכם על משחקי קאזינו, חפשו אותם במקום

דש הש ההש בש ידש דש וב ג דש הא ג הו ור ודו ורוו

אחר | י : 2 : נכב. בישראל ההימורים עדיין לא חוקיים, חוץ מאשר טוטו, לוטו 4% | עְ | ו ו 30 !60 58אסק זו-5אסק ומפעל הפיס. הוזהרתמו 4 האמת = אני שונא משחקי הימורים. במשחקים האלו אין שום 65א == 005 5 הגיון. הכל שאלה של מזלה. אם יש לכם מזל, קיבלתם קלפים טובים ואז יש לכ . | 4 כם סיכוי לנצח. אם אין לכם מזל - , קיבלתם נק . 5 : 1 -. ומתו של אדום-קרס הוא משחק מרוצי, בו עליכם לצבור כמל. =

מהקופה קלפים גרועים. בכל מקרה, הכל תלוי בסתם מזל, בלי | שיו

- , י | , '( / [

תר זהב. זה נעשה בשיטה הפשוטה ביותר בעולם, שיטל -

55

5 5

0.5 + טר הח - ה 8 בכ

פףִּ - שיחק: גי

יי וף.

הימורים 2. בוג'מן היא בעצם מכונת הימורים בה צריך ליצור רצף אחיד של פירות: 3 בננות, 3 תותי שדה, לימונים, תפוזים | וכדומה. מכונות כאלו יש בכל בית קאזינו, אבל לאחרונה מצאתי | כאלה בכמה קניונים בארץ. מכניסים שקל ומתפללים להרוויח | מנה של פיצה, המבורגר או כוס קולה. \ הדבר הנחמד במשחק הזה, אחרי הקטע הטיפשי של הימורים, זו האפשרות לתכנן ולעצב את המשחק עצמו כולל שילוב של מעין | משחק מונופול. הגרפיקה פשוטה, אבל יפה, הצליל נחמד, דרישות | החומרה קצת כבדות בשביל משחק שכזה (486 ומעלה עם 4 || מגה זכרון פנימי). בסך הכל - חביב. \

שהומצאה מזמן בעידן משחקי השולחן החברתיים-משפחתיים. במשחקים אלו יש לוח ועליו מסלול יסורים של משבצות. כל משבצת טומנת בחובה או פרס או עונש או כלום. משהו בסגנון דלג תור, לך 3 אחורה, לך לכלא, הרווחת תור וכדומה. המעבר בין המשבצות נעשה על פי זריקת קוביה.

המשחק הזה מתאים בדיוק לתאור הזה. משתתפים בו בין 2 ל-5 טחקמימ. אנושיים או ממוחשבים. כל משבצת עליה תנחתו, כוללת שאלות משעשעות, משימות, עימותים עם שודדי-ים ועוד. הוא בהחלט מהנה ואפילו ממכר, כאשר משחקים אותו נגד חברים ולא מול המחשב!

> | פד =

1

שיחק: גיא

ההגדרה הטובה ביותר שלה משחק הזה היא "פקמן תלת-מימדי במבט של גוף ראשון בלי פקמן ועם אופנוע-על". מדוע? כי במשחק הזה אתם ורכבים על אופנוע היפר משוכלל ומהיר, עליכם לחרוש מבוך בו פזורים מפתחות, כלי-נשק וחיזוקי-כוח אחרים, שבזכותם תוכלו להתגבר על המפלצות שאורבות לכם, ולעבור למבוך הבא. האופנוע שלכם באמת מיוחד והוא מסוגל לבצע פניות חדות ביותר. מצד שני, הוא גם מסוגל להתרסק לתוך קיר, אם לא תסובבו אותו בזמן..

= -

= ד2

שיחק: גיל

משחקי חשיבה הם סגנון מיוחד. טטריס הוא משחק חשיבה, שדורש גם ראיית שטח וגם מיומנות אצבעות. 21₪\// הוא מתחרה חזק לטטריס, אם כי אין בו את לחץ הזמן שטטריס מפעיל על השחקן. במשחקון המדהים הזה, עליכם להעלים את הקוביות, על ידי סיבובן בצורה נכונה. כלומר, צריך להיווצר רצף צבעים. זה בעצם שילוב של טטריס והקוביח ההונגרית (זוכרים אותה?)

המשחק אינו דורש עוצמות מחשב מופרעות או חריגות - להיפך. כל 386 יתפקד בקלות רבה. הבעיה, שהתאור שלנו נשמע פשוט אבל המשחק עצמו מורכב וממכר. הוזהרתם...

לפטר את הכתב!?

27 בפריק 35 מארק רוזנמן בלבל לגמרי. 3 כאשר כתב שעלילת הסרט "באטמן לנצח" מתרחשת כאשר הקרחונים נמסים. זוהי עלילת "עולם המים". הוא גם כתב, שקווין קוסטנר שיחק בסרט! לדעתי, מארק צריך להתפטר ועכשיו!

קורא אלמוני - תל-אביב

תשובת המערכת: אופס, הקורא האלמוני צדק. אבל הטעות אינה של מארק רוזנמן, אלא של הגרפיקאים, שעשו קצת סדר חדש בכתבה - לא בכוונה. זה קורה. כן, זה קורה גם לנו. עם הקוראים סליחה. את מארק לא צריך לפטר, הכתבות שלו הן הכי חשובות שיש לנו בפריקי

המומחה יש לי רעיון אדיר: הייתי רוצה שתערכו יותר תחרויות בין הקוראים, כגון: תשבצי משחקים. עמנואל בורמה - נהריה

ו

02] 1]

גם החודש, מדור סקירת הספרים החדשים שלנו עוסק באינטרנט. כנראה שאין מה לעשות - אינטרנט כל-כך פופולארית, כולם רוצים להיות בפנים ולכן גם יוצאים הרבה ספרי הדרכה לתוכנות הגלישה השונות של הרשת. "תוכנת החודש" היא דאא אדא א0סש. וטואו '). תוכנה זו מאפשרת גישה ידידותית לאינטרנט. תוכנה זו בעצם מייצגת את מהפכת המולטימדיה. במקום ממשק עבודה מיגע, של כתיבת שורות ארוכות של פקודות וקיצורים היא מאפשרת להשתמש באינטרנט על ידי קליקים קצרים ומהירים על העכבר. מהפכה דומה עברו לפני כמה שנים בלבד הקווסטים' פעם, במשחקים כמו משימת-המלך, לארי ואחרים, היה צריך לכתוב, ממש להקליד אות אות, את הפקודה "קום", "לך", "הסתכל", "קח" החבילה של 60% .161א611 זא זאו כיללת תוכנות שונות המאפשרות שימוש בכל השירותים של אינטרנט, ביקור מהיר בכל אתר בהנאה רבה. כך תוכלו להוריד קבצים בנושאים שונים, תוכנות, סרטים, "לשוחח", לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני, לערוך קניות בחצי עולם וכל זה, בלי לזוז מהכסא. תוכנת ₪0 .]וא 1+ ז="אא זאו באה מבית חברת

|ו)\ א\ואז]א. יש לה התקנה פשוטה, ממשק ידידותי מאוד וספר הדרכה מעולה, אבל באנגלית. זה מקומו של הספר גולשים עס ₪1.₪0%וא\ זז" בהוצאת הוד-עמי - הוא בעברית פשוטה, כולל הדרכה מעשית - צעד אחר צעד, על כל מה שצריך לדעת גם באינטרנט וגם בתוכנה עצמה

וכו'. היום הכל נעשה בפשטות על ידי העכבר.

מחמאות אני עוקב אחר עתונכם מראשית, הנ מוכרח לומר טובהחלט התקדמתם המון. העיצוב הגרפי, הקלילות. ות מהתעסקות בקשקושי ה-כסאכ שכנעו | יק. אבל: א. אל תרחמו על משחקים בציונים. | שאתם נותנים. ב מעצבן מאוד שהתשובות של פריקשטין נראות בכה: 1 כן 2. לא. 3. לא יודע. 4. אולי... ג. תבקטו משולחי המכתבים לציין איזה מכשיר/ים יש להם, כדי שתוכלן להתיחס לשאלות ולפניות ברצינות. ד. תוסיפו לתיבה שבראש העמוד, עם שם המשחק והמכשיר גם את דרישות החומדה . בפי.סי. בלבד. אני מאחל לכם בהצלחה. | נמרוד שרידן - רחובות \

הפשטות וההימנע אותי לקרוא את פר

ספורט

2 אני קורא חדש של העתון. העתון פשוט 10, אבל שן : | לי בקשה: אני מאוד אוהב משחקי מחשב שקשורים | לספורט. פינת הספורט בעיתון היא פינה קטנה, והייתי שמח אם | תרחיבו אותה. עודד רגב - רמת השוון ּ

עבו1ה בחלונות חיפוש מידע

/י) <- טימדיה

יּ /

ועתפות בקבוצות דיון

גו 1 גו = לְסַפַרִרשְַחַשָבָי = א , = 4-0 ד

כ

0" 4 1 +

לפריק יש יומולדת. והדרך המעניינת ביותר לחגוג אותה היא בשאלון לקוראים. המטרה שלנו, שבשנה הרביעיתה נהיה "ותר גדולים מהשנה השלישית. העניה

והראשונה. ולכן אנחנו חייבים את העזרה שלכם. תנו לנו ציונים. ספרו לנו: איזה ]| מדורים אתם אוהבים, איזה לא+ למה? מה הייתם רוצים לראות בעיתון (חוץ מעוד 0 עמודים של כתבות !5007 עמודים של טיםים)? ובקיצור - יש לכם הזדמנות . לרדת עלינו בלי חשבון. חופעוי חוטעי.

ציונים רגילים בחלק הזה של השאלון עליכם לתת ציונים למדורים בין 1 ל-5. 1 פרושו גרוע, 2 נסבל, 3 בסדר, 4 טוב, 5 | מצוין. את בחירתכם הקיפו סתם בעיגול. |

שאלות קש

* האם חסרים מדורים בעיתון? אם כן, מה חסר?

שם המדור הציונים

ל ג * מה דעתך על עיצוב העיתון? (גרפיקה) אינטר-מה? 1 .4 - 5 | גולם 1 -.7.; 5 - 5-46 = דיבור ישיר 21 שביה 5 / הספריה 0-0 ל | חדשות * מה דעתך על סגנון הכתבות וצורת הכתיבה שלנו? | חלונות 21 7 8 5 לומדע ב - 9 5 : מועדון פריק 2.1 ל רדה .ק"כ | - 9 הי ומי אתה, לעזאזל? מק-ובל 4 =020> % > 06 5 | ספורט 1 3 5-0 שם: 008 ו עבודת-יד 1 = 20508= 006 5 | פיצוצים 5 רתןף ב מספר 8 פריק מרקט ב 4 טלפון: ...> למ | פריקשטיין הצעיר 0 0.2 5 | קולנוע יא א + כמה מחבריך קוראים את פריק! 7 = שק דואר רלג אשי לור יק * איזה מכשיר/ים יש לך? הר רו יר - - שרופים 01 5 ,5.0 2-20 1 = תוכנה 7-7 ₪4 5ו* כ * האם אתה מנו? | כן/לא | תער 92 5 4 א

ה תערוכה = 4

ו

בין השולתים יוגרלו | פרסים. | |

חברת ₪415

עם המנועי

מאת: מארק רוזנמן

צדן)וא51 הראשון היה להיט גדול, שכבר בראשית דרכו זכה להרבה פרסים יוקרתלים, סטייל "האוסקר: של משחקי המחשב. משחק זה איפשר לכם לבנות עיר שלמה, מאפס. ולראות מה עובר עליה לאורך תקופה. ההצלחה של המשחק גררה גל של משחקים בסגנון וכמובן את השיא - 2000 צ617/א51 חברת מקסיס לא היססה לפתח את מנוע הבינה המלאכותית, בהתאם ליכולות ועוצמות המחשבים החדשים, כאשר היא מנצלת את יכולות המולטימדיה כדי לשלב קטעי וידאה צליל משופר וגרפיקה יותר מפורטת.

כמו כל קלאסיקה, גם למשחקים של חברת מקסיס יצאו מתחרים, ומשחקים בהם הייתם צריכים להקים כל מיני אימפריות כלכליות כמו תעשיית רכב (ד801ד₪ק) להפוך לאיל-פיצות (א600צגד 1224 לבנות גורדי שחקים (110%8א51) או להיות מלכת נמלים (דַאג1אז5). המכנה המשותף, לכל המשחקים: צריך לבנות, לעמוד בדרישות הטבע האנושי, בדרישות הטבע בכלל (רעידות אדמה, התפרצויות הרי-געש, סופות וסערות וכדומה). לכל המשחקים האלו אין בדיוק סוף. המשחק יכול להמשך עוד ועוד. אם מה שעשיתם לא מצא חן בעיניכם, תמיד אפשר להתחיל לבנות הכל מחדש.

בעולם נערכו תחרויות רבות, בהן המתחרים התבקשו לשלוח קבצים ובהם העיר האידאלית. בתחרות שנערכה בארץ, בחסות חברת "מחשבת", ראשי-ערים אמיתיים נדרשו לבנות את עיר המופת שלהם תוך מספר שעות. תחרויות אלו הן רק גימיק שיווקי נחמד, אבל הן מדגישות את האופי התחרותי החכם של משחקים אלו.

א חברת מקסיס לא המציאה סגנון והלכה לישון. מדי כמה חודשים היא מוציאה עוד משחק המבוסס על המנוע החכם שלה. חר > שוג מלמד אותנו פרק באיכות-הסביבה. אתם מגיעים לאי- 0 מאוד. לכאורה, נדמה לכם שהאי שלו ורגוע, וכל מה 2 כם לעשות זה ללבוש בגד-ים ולרבוץ על החולות הזהובים 2-5 - הים ולהשתזף. אלא, שזה לא בדיוק משחק מחשב : מה שלכם היא להציל גזע נכחד של בעלי חיים, לדאוג לבטחונו צא אותו למאה גני-חיות ברחבי העולם שידאגו ל -- לפתח לאי תיירות ענפה סטייל איי וון. 0% 5 - את האי, תגלו עובדות נוספות. וראית. חלק מהשירותים הקהילתיים, בתי-ס כאן. תחנת הכוח החשמלית לא - - ו הפ אים

בתפוקו כה והא פוקה נמוכה והאזרחים עצמם לא | מהססים לזהם את הסביבה

כדי לעמוד במשימות כה רבות,

למשל, באי יש אבטלה

י | ש לך שמונה יועצים מומחים. כל אחד

יכולה לזקוף לזכותה, בגאווה המשחק היפים ביותר שהמחשב מסוגל להם:

הבינה-המלאכותית. זה התחיל ע אז "הזופו" לב לפיתוחים החדשים...

רבה,. את אחד מסגנונות אלו משחקי הדמיית החיים, ם צְדְו6או5 וממשיך הלאה.

-1 + | +

בעל מקצוע מעולה בתחומו: תעשיה, בניה, פוליטיקה, זאולוגיה, איכות הסביבה, צמחיה ותעסוקה. אם חסר לך" עוד בעל מקצוע, תוכל להעסיקו תמורת סכום כספי הולם. בסיכומו של דבר, עליכם לנווט את המל ם, כד שיעשו למענך עבודה טובה. . לפי המסורת ה-וא1פית, לכל פעולה שתעשו יש השלכות שונות והתפתחויות הגיוניות ומפתיעות כאחד. הגרפיקו מאוד יפה וכוללת קטעי וידאו ותצלומים מרשימים בעלי-חיים. הצליל גם כן איכותי מאוד. לכך תוס 0 איים שיהפכו אתכם לחולי איכות הסביבה ותקבלו :

משחק מאוד איכותי ומהנה. בהחלט בהחלט מומלץ 7 חובבי הסגנון. -]

צוענים, נוי

גרפיקה = 00 | צליל וה - 8890 אורך

9 ג ו יז - המשחק האמיתי של משחק נוסף 8 שיצא לאחרונה מבית חברת 88!/\ - האמת חייבת להאמר מיד כ ו המא טובה לתואמי צדו6ואוף. ג א 6 77 71% הו בעצם גירסה מחודשת של.

נים שודאי זכור היטב לפריקים 2 - -.

*- =

= בכ ו ד

ב בבש ו

4256 >

- א " - 2 ]= גירסאות ושיכלולים, החדשות. לוחץ על הדיסק ב-30

מגה. זולל עוד 4 מגה מהזיכרון הפנימי ומחייב מעבד 40-

הש ו( ו

מתחיל כמו משחק תפקידים ופעולה: מבזק חדשות ררשת הבינלאומית אוא'), מדווח על העלמותו של

נ תאגיד התחבורה העולמי 1%-א. אז אתם מקבלים הודעת וידאו, בדואר האלקטרוני, מהנשיא הנעלם. הוא

ממנה אתכם כממלאי-מקומו, במטרה לשרוד ולהוביל את החברה להישגים חדשים. כל הכבוד - אתם הבוסים ל ץז-\א. יש לכם הרבה מרץ, הרבה כישרון ורצון טוב. אבל מעט מאוד ניסיון בשטת.

לאחר קטע הפתיחה המרגש, תוכלו לבחור בנושא בו אתם רוצים לטפל תחילה: ניירות (הבורסה) של טוקיו, או רכבת התחתית של לונדון וכדומה. כל פעולה שלכם מלווה במבזקי חדשות מפורטים של רשת הטלויזיה אאזס. המשחק הוא בעצם שילוב בין | צ51/617 לבין משחק שהוזכר מטרת המשחק ברורה - כסף. לעשות הרבה מאוד כסף ולשלוט על כמה שיותר חברות. במהלך התסריטים של המשחק (למעשה עשרה שלבים)

הרכבות

עשרת

תעסקו בכל מיני תחומים, שמתחילים על הכביש (מכוניות, רכבות. אוטובוסים), תעברו בחנויות, גורדי שחקים, אצטדיונים. ‏ תעלו על גשרים, תחצו נהרות ומנהרות.

ובקיצור - משחק חובק עולם.

הגרפיקה של המשחק יפה מאוד אם כי היא דורשת עוצמת מחשב רבה מין המינימום הכתוב על האריזה. קטעי ה" אא), בתמונה וצליל, תורמים לאווירת המשחק.ה שליטה במשחק טובה ומאפשרת להתקדם ולהתפתח במאות דרכים שונות. וזו בעצם עוצמתו האמיתית של המשחק עצמו והסגנון בפרט.

אם עד עכשיו לא ידעתם, ראשי התיבות כס"ף, פירושם ש...

כסף סופרים פעמיים...

מש ]1/7

1

"8

והתמונה, שאתם רואים כאן, בכלל לא לקוחות ממשת ק מחשב. או תמונות שצולמו בארץ, בר חנת הכותח ' חברת חשמל!

ה /

עבו ף ] מו : | ו | / ?

לאחרונה חברת החשמל רכשה 150 תחתו | מתקדמות, לתכנון תחנות כוח חדשות, במחירשל כ. ון דולר. . התחנות מתוצרת חברת "סיליקון גרפיקס" מארה"ב ישמשו כבר.

לתכנון תחנת הכוח הפחמית החדשה, שבהקמתה בלוח זמנים מ יושקע סכום של 16 מיליארד דולר! באמצעות 150 מסופי העבודה, שסופקו למ חשמל על ידי

"סיליקון גרפיקס" מתכוונת חברת החשמל לקצר את משך הזמן. המוקדש לתכנון והקמה של תחנות כוח חדשות. קיצור לוחות "| יסייע בידי חברת החשמל לעמוד באתגרים הקשורים . בביקושים . הגדולים לחשמל, המחייבים אותה להגדיל את יכולות יצור החשמל. = קליטת תח בודה מתוצרת "סיליקון גרפיקס" ביחד ג ל 0 תוכנות ו מהמתקדמות מכ חלק מתהליך של מעבדר אנשי - התכנון של חברת החשמל לשי נולוגיות 9 2 > ולם.: חברת החשמל בחרה במחשבי "סיליקון גר כ

המהיר שהן מציגות והמעבד הגרפי החזק ע בתלת-מימד, ברמ וט גבוהה. תחנות העבוד 2 אספאפקא, כדי לי ניבת -- איטנגרט. יבית, 2 שיתוף פעולה הדוק בין משתמשים עם יכולות ה יח. לזדיים, קול, וידיאו, טכ ! ותמו | העבודה יותקן באתרל ‏ זר -- לבחון א ליך ל

המאפשר למ חברת 6% נמצי בפרוייקטים מיחשוביים. החשמל קלטו יכולת מיחשוב 3 ובינינו - זה בסך-הכל צעצוע / 9 לה

שם המשתק: 60%008 8 פאג60%1 המכשיר: פי.סי. מולטימדיה שיחק: עופו

גרפיקה - 87% הגרפיקה שונתה לחלוטין, ונראית הרבה יותר טוב. הנוף נראה תלת-מימדי וכולל אובייקטים מפורטים כמו מבנים, גשרים, עצים ועוד.

צליל - 93% הצליל במשחק טוב. קטעי המוסיקה טובים מאוד | והאפקטים הקוליים כוללים ] המון קטעי דיבור והכי חשוב, ] יריות וצרחות החיילים ] הנופלים בקוב.

רמת משחק - 94% כמו 2 וכ - לטוב ולרע, אבל בעיקר לטוב...

אורך חיים - 94% זה אולי לא חולית 3 שכולם חיכו לו, אבל הוא ממכר כמו קודמיו בסידרה!

ציון כולל - 93%

] הנאה רבה לכל חובבי הסגנון.

לגירסה מורחבת של

2 סאטס הוא בָּנראה המשחק האהוד ביותר על חובבי אסטרטגיה

שבת השילוב של אקשן עם מהלכים אסטרטגים הפך את

3 ללהיט מידי שקנה לעצמו עשרות אלפי מעריצים. בררם!

- ולי לשחק בו שוב ושוב גם לאחר שסיימו בו את כל

לב לכן אפשר להבין את הצפיה הרבה של שחקנים אלה | למשחק ההמשך שלא נקרא 3 מאשפ..

המשחק מגיע. על שני תקליטורים מלאים עליהם ניתן למצוא רצועות של מוסיקה ועשרות קטעי אנימציה המלוים את המשחק. דוקא המשחק עצמו תופס קטן מתחילת שני התקליטורים. זירת הקרבות הועתקה מהעולם העתידני של "אכ לזירה יותר עכשוית, בה שני רוחות 1 (מעין ברית נאטו עתידנית) והאחווה של סא (כח אפל) ומחשב נלחמים זה בזה על שלטון כלל עולמי. כמו ב-ואטכו גם כאן זירה השחקן לשלוט ברוחות המורחקים מיחידות רבות ומגוונות כמו חיילי חי"ר, ג'יפים, נגמשים, טנקים ועוד גם כאן נותן להקים בסיסים עם מגוון מבנים כמו תחנת כוח, מבנים לאימון חיילי חי"ד, מפעלים ליצור 2 ועוד. הפעם על השחקן לשלוח כוריים ו ועיבוד של חומר יקר ערך (טיברים) אשר מכניס את הכסף הדרוש לבניה ותפעול של - או מערכות נשק. "צור, בערך כל מה שחיה ב- | | כאן וזו גם הבעיה של הצ - פיתוח, ציפיתי למשחק חדש ומקורי יותר - 2 /. למרות זאת נעשו

כאן מספיק ש אתגר מחודש. 1 מלבד הגרפיקה המשופרת, הוספו גם מבנש ‏ =

ומערכות נשק חדשות כמו לדוגמא חייל המצויידים בנשק עם משתיק קול וביכולת לחב?. במתקני אוייב. דרך התיפועל של חלק ממערכות הנשק שונתה אף היא, ורק לדוגמא ניתן להשתמ

בנגמ"שים או במסוקים לשם ממקום למקום. 7 א 600 א סאגואואס6 לא

. .' +

. .' . וו| , ,. - נו 4

ר ור רד ר- ווורזר שוחתקיח (למעול \ | | | ןי - 4 1 4 |'ש ;| / .

תרדמה

ממושכת חוזרת ב במשחק חדשני י וגם הפעם מבוסס פוליגונים. 405 הוא ההמשך העלילתי של קונרד שהצליח לפוצץ הכוכב היצורים הזרים ולהמלט בספינת חלל במשחק הראשון מוצא עצמו עתה בכלא של אותם יצורים, לאחר שספנית שלו נתפסה בידיהם. הוא מובל לבסיס של היצורים על הירח, אך שם קבוצת מורדים מצליחה להשחרר אותו ולשכנע אותו להצטרף למרד. מכאן ואילך א"6)\; ו₪ סז =כו\:] הוא משחק חדש לחלוטין ללא דמיון רב ל א )\18ו\ 1]. המשחק מהווה מעין שילוב בין הסגנון התלת מימדי של "בודדה באפלה" ו-1אכסכו, תוך שמירה על האווירה המיוחדת של א-)\/1.45118]. אם זה נשמע לכם כקוקטיל קצת מוזר, אז זה נכון, קצת קשה להסתגל לסגנון החדש אבל מהר מאוד מתרגלים. נקודת המבט נשארת רוב הזמן מאחורי כתפו של קונרד וכך יכול

[ [נוכו [רז והחהרוווורר | א | ו 1 4 שן | ע . שו | | 53 \ / > ) \ וכו )| כן ו ן \'] )\ ר\ |

את של

התולורו 1- / ע\

וי לו וריו רו חר הוה ה

הפופולריים ביותר

השחקן יכול לרוץ, לפסוע בזהירות קדימה, אחורה או לצדדים. כמו כן יכול השחקן לגרום לקונרד להביט לצדדים מעבר לכתפו וכך ניתן להביט מעבר לפינות לפנל שנחשפים לאש אויב. כאשר נתקלים באויב כל שצריך לעשות הוא ללחוץ על מקש החימוש ודמותו של קונרד תשלוף אקדח ונקודת המבט תוזז קדימה כדי לאפשר לשחקן לכוון ולירות. כדאי לזכור לטעון מחסנית חדשה בכל פעם שהכדורים נגמרים. במהלך המשחק יתקל קונרד בהרבה אובייקטים שהוא צריך לתפעל או להשתמש בהם כמו דלתות, מטעני אנרגיה או פריטים שהוא צריך לאסוף כמו מוקשים ומפתחות. שחקנים ששיחקו את א 145118406 יזהו את רובם ומיד יכנסו לעניינים.

המשחק בנוי ממשימות אותם על השחקן להשלים. במהלך כל משימה יקבל השחקן הודעות מחבריו המורדים אשר מורים לו מה

עליו לעשות. אי)א\.₪1 10 מכז\:] ממשיך בנאמנות את הסגנון של 1./%818₪,408, גם הפעם

מספקת לנו שאוזוץ. ]כו משחק יחודי, עם ממשק גרפי יוצא דופן, אשר משלב בתוכו